แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์

ออกแบบ Web UI Kit ด้วย Adobe XD


 

คอร์สเรียนออกแบบ Web UI Kit ด้วย Adobe XD


Web UI Kit หรือ ชุดคิทสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ เป็นวิธีการที่จะทำให้ออกแบบเว็บไซต์ ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว สามารถออกแบบเว็บไซต์ได้หลากหลายอย่างไม่มีขีดจำกัด ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบ


คอร์สเรียนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการคิดในการออกแบบ Block Design ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบ Web UI Kit หลังจากเรียนจบแล้ว ผู้เรียนสามารถที่จะสร้าง Web UI Kit เก็บเป็น Library เพื่อใช้กับงานตัวเองภายในอนาคตได้


คอร์สเรียนออนไลน์ ไม่มีวันหมดอายุ สามารถเรียนซ้ำได้ เข้าเรียนเมื่อไหร่ก็ได้

ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการออกแบบก็สามารถเรียนได้

เนื้อหาทั้งหมด 27 วีดีโอ ความยาวกว่า 8 ชั่วโมง

เนื้อหาภายในคอร์สเรียน


1. Wireframe

2. การแปลงเนื้อหาเว็บไซต์เป็น Wireframe

3. การออกแบบ Web UI Kit

4. การออกแบบเว็บไซต์ด้วย Adobe XD

5. การสร้าง Library ของ Web UI Kit


วิธีชำระเงิน

ค่าลงทะเบียนเรียน 1,890 บาท

โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 118-214977-6 ชื่อ เอกสิทธิ์ ตระกูลเกียรติกุล 

เมื่อชำระแล้วแจ้ง อีเมลที่ลงทะเบียนมาที่ http://m.me/uncleake21

สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้

สิ่งที่ได้หลังจากเรียนคอร์สนี้


  • เข้าใจถึงวิธีการวาด Wireframe
  • สามารถแปลงเนื้อหาที่มีในหน้าเว็บเพจเป็น Wireframe ได้
  • สามารถแปลง Wireframe เป็น User Interface หรือ Block Design ได้
  • สามารถสร้าง Library ของ Web UI Kit เก็บไว้ใช้งานเองได้
  • สามารถสร้างเว็บไซต์จาก Web UI Kit ได้


ออกแบบ Wireframe
ออกแบบ Wireframe

แปลงเนื้อหาจากหน้าเว็บเพจต่าง ๆ เป็น Wireframe ก่อนที่จะนำไปออกแบบ User Interface


Web U IKit
Web UI Kit

ออกแบบ Web UI Kit ด้วยโปรแกรม Adobe XD เพื่อเก็บไว้ใช้สำหรับงานออกแบบเว็บไซต์ในอนาคต


ออกแบบเว็บไซต์
ง่าย สะดวก รวดเร็ว

Web UI Kit เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ออกแบบเว็บไซต์ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว


คอร์สออกแบบ Web UI Kit ด้วย Adobe XD


  Wireframe
Available in days
days after you enroll
  ออกแบบ Web UI Kit ด้วย Adobe XD
Available in days
days after you enroll
  การใช้งาน Web UI Kit
Available in days
days after you enroll